Win je eigen ontwerp

• W I N •

Designers gezocht; altijd al jouw eigen ontwerp op een canvasdoek willen hebben? Grijp dan nu je kans! Deel jouw ontwerp (tekst en/of foto) met #mocakerstwinactie en maak kans op jouw eigen ontwerp afgedrukt op een canvas doek. Daarnaast nemen wij jouw ontwerp op in onze collectie! Zie voorwaarden hieronder.

Voorwaarden winactie

Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende specifieke voorwaarden met betrekking tot de winactie: “Win jouw eigen ontwerp”.

 • Deelname aan de winactie “Win jouw eigen ontwerp” is mogelijk gedurende de periode vanaf 12 november 2016 tot en met 22 november 2016.
 • De deelnemer maakt kans op onderstaande prijs door zijn/haar eigen gemaakte ontwerp (tekst en/of foto) te posten met #mocakerstwinactie.
 • De deelnemer aan de winactie maakt kans op het winnen van een eigen ontwerp op een canvasdoek t.w.v. maximaal €119,- (130,0 x84,0 cm).
 • Aan het einde van de Actieperiode wordt de winnaar (1) door een jury bepaald op basis van originaliteit.
 • Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
 • Alleen als jij de winnaar bent, ontvang je persoonlijk een bevestiging van de gewonnen prijs.
 • De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.
 • Bij het winnen van deze winactie dient de winnaar een handtekening te zetten onder deze voorwaarden.
 • Elke deelnemer wordt geacht de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht te nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
 • De bijdragen mogen geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Degene die de bijdrage plaatst dient in te staan voor de toestemming voor publicatie van alle personen die op de bijdrage te zien zijn.
 • Mo-Ca gaat er vanuit dat de deelnemer beschikt over de (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de geplaatste bijdragen. De deelnemer vrijwaart Mo-Ca voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. Alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s en teksten – worden op het moment van deelname door de deelnemer overgedragen aan Mo-Ca, zonder dat Mo-Ca hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan Mo-Ca de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in internetsites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de deelnemer hieraan zijn volledige medewerking verlenen.
 • Ten aanzien van foto’s en tekst geldt dat de rechten op het materiaal bij de deelnemer blijven. De deelnemer verstrekt aan Mo-Ca een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat Mo-Ca hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is Mo-Ca gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot internet sites of overige internet toepassingen, etc.

Mo-Ca is niet aansprakelijk voor de inhoud van door de deelnemers geplaatste bijdragen op de site. In het geval de inhoud van de door de deelnemers geplaatste bijdragen op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van derden dient de rechthebbende daarvan Mo-Ca direct op de hoogte te brengen. Mo-Ca zal vervolgens zorg dragen voor verwijdering van de betreffende bijdrage.

In het geval de informatie op de site onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Mo-Ca hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan Mo-Ca gericht worden:

Mo-Ca | More than Canvas
Watermanstraat 118
7324AK Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-5338998
Voor meer informatie: www.mo-ca.nl

Share this post
This entry was posted by in Actie.